วิธีจัดการตั้งค่าต่าง ๆที่หน้าเครื่องสแกน WF-7

กดปุ่ม เมนู เลื่อนไปที่เมนู ตั้งค่าแล้วกดปุ่ม OK

 

เลือกที่เมนู ตั้งค่าระบบ แล้วกดปุ่ม OK

 

แล้วเลื่อนไปที่เมนู ตั้งค่าระบบ แล้วกดปุ่ม OK

 

เลื่่อนมาที่เมนู ลบผู้ดูแล แล้วกดปุ่ม OK

 

จากนั้นระบบจะถาม ว่าต้องการลบหรือไม่ให้เลือกที่ ตกลง

แล้วสิทธฺ์ในการดูแลระบบก็จะถูกยกเลิก

 

กดปุ่ม เมนู เลือกจัดการผู้ใช้แล้วกด OK

 

เลื่อนลงมาที่เมนู ลบ แล้วกดปุ่ม OK

 

ทำการใส่หมายเลข ID ของพนักงานที่ต้องการลบ

 

กดปุ่ม OK เพื่อตกลง

 

แล้วกด OK อีกครั้ง

 

แล้วเครื่องจะถามว่าต้องการลบหรือไม่ ให้กดปุ่ม OK เพื่อตอบตกลง

กดปุ่ม เมนู ที่เครื่องสแกน

ไปที่เมนู จัดการผู้ใช้ และกดปุ่ม OK

 

ตรงนี้สามารถเลือกได้ว่า จะบันทึกผู้ใช้ หรือบันทึกผู้ดูแล

แต่ในที่นี้เลือกเป็น บันทึกผู้ใช้

 

สำหรับตรงนี้สามารถเลือกการจัดเก็บได้ว่า ต้องการจัดเก็บแบบไหนบ้าง

แต่ในที่นี้ให้เลือกการจัดเก็บเป็นแบบ บันทึกนิ้วอย่างเดียว

 

จากนั้นกดที่ปุ่ม OK เพื่อเลือก ตกลง

 

แล้วใส่หมายเลขของพนักงานเข้าไป ได้ไม่เกิน  5 หลัก

 

จากนั้นให้ทำการวางนิ้ว (แนะนำให้เก็บเป็นนิ้วชี้)

 

แล้ววางนิ้วอีก ครั้ง

 

วางนิ้วอีกเป็นครั้งที่ 3

 

จากนั้นเครื่องจะให้ทำการบันทึก ให้กดปุ่ม OK

 

แล้วเครื่องจะถามว่าต้องการทำต่อหรือไม่ ถ้าต้องการเก็บลายนิ้วมือสำรองให้กดปุ่ม ESC

หรือถ้าต้องการเก็บลายนิ้วมือคนใหม่ให้กดปุ่ม OK

กดที่ปุ่ม Menu ที่เครื่องสแกน แล้วเลื่อนลงมาที่เมนู ตั้งค่า

 

แล้วเลื่อนลงมาที่เมนู ตั้งค่าการผ่าน

 

เมนู เวลาล็อค 50 เท่ากับ 2 วินาทัี กลอนถึงจะล็อค

 

เมนูตั้งเวลาหน่วงใช้เพื่อตั้งเวลาในการเปิดประตูค้างไว้กี่วินาทีแล้วเสียงเตือนที่เครื่องสแกนถึงจะร้อง

 

เมนู ModeAlm ใช้เพื่อตั้งค่า ของ Senser NC คือ ถ้า Senser ที่ประตูห่างออกจากกันเสียงที่เครื่องสแกนก็จะร้องเตือน

NO คือ ถ้าSenser ที่ประตูมาติดกันเสียงที่เครื่องสแกนก็จะร้องเตือน

NONE คือ ถ้าเปิดประตูค้างไว้กี่นาทีเครื่องสแกนก็จะไม่้มีเสียงร้องเตือน

 

เมนู DSen.Alarm มีไว้เพื่อ ตั้งระยะการดังของ Buzzer ว่าต้องการให้ตังระยะเวลาเท่าไหร่

ต่อจากที่ตัวเครื่องสแกนดัง เช่น  ตั้งDSen.Alarm 10 วินาที และตั้งเวลาหน่วง 10 วินาที รวมกันแล้ว เป็น 20 วินาที

เสียง Buzzer ก็จะร้อง

กดปุ่ม Menu ที่เครื่องสแกน เลื่อนลงไปเลือกเมนู ตั้งค่า แล้วกดปุ่ม OK

 

เลือกเมนู ตั้งค่าระบบ แล้วกดปุ่ม OK

 

แล้วเลื่อนลงมาเลือกเมนู ตั้งค่าระบบ แล้วกดปุ่ม OK

 

เลื่อนไปที่เมนู  Beep แล้วเปลี่ยนจาก ใช่ เป็น ไม่ แล้วกดปุ่ม OK

 

จากนั้นกดปุ่ม ESC หนึ่งครั้ง ระบบจะถามว่าต้องการบันทึกหรือไม่

ให้กดปุ่ม OK เพื่อทำการบันทึก

กดปุ่ม Menu  แล้วเลื่อนลงมาเลือก ตั้งค่า แล้วกด OK

 

เลือกตั้งค่าระบบ แล้วกดปุ่ม OK

 

เลือกเมนู วัน เวลา แล้วกดปุ่ม OK

 

จากนั้นใส่วันที่และเวลาที่ต้องการตั้ง แล้้วกดปุ่ม OK

 

เลื่ือนลงมาที่เมนู วันที่ ทำการเลือกรูปแบบของวันที่แล้วกดปุ่ม OK


เสร็จแล้วกดปุ่ม ESC หนึ่งครั้งระบบจะถามว่า

ต้องการบันทึกหรือไม่ ให้กดปุ่ม OK เพื่อบันทึก

กดที่ปุ่ม Menu เลื่อนลงมาที่เมนู ตั้งค่า แล้วกดปุ่ม OK

 

แล้วเลื่อนลงมาที่เมนู ทดสอบเครื่อง แล้วกดปุ่ม OK

 

หน้าจอนี้จะมีหัวข้อให้เลือกว่าต้องการทดสอบอะไรบ้าง

แนะนำให้เลือกที่ ทดสอบทั้งหมด  จากนั้นกด OK

 

ระบบจะแสดงข้อความขึ้นมาให้กดปุ่ม OK


จากนั้นเครื่องจะทำดการ Run แล้วจะแสดงผลมาว่า

ทดสอบแล้วมีส่วนไหนเสียบ้าง แล้วกดปุ่ม OK

 

กดปุ่ม OK

 

กดปุ่ม OK

 

กดปุ่ม OK

 

กดปุ่ม OK

 

กดปุ่ม OK

 

หน้าจอนี้ให้กดปุ่มต่าง ๆ ที่ตัวเครื่องสแกนว่าใช้งานได้ทุกปุ่มหรือไม่ เสร็จแล้วกดปุ่ม OK

 

จากนั้นกดปุ่ม OK

เสร็จวิธีการทดสอบเครื่องสแกน

 

คลิกที่ปุ่มเมนู ที่เครื่องสแกน เพื่อทำการเข้าเมนู

(ถ้ากดปุ่ม เมนูแล้ว เครื่องถามถึงผู้ดูแลระบบ ให้ทำการสแกนนิ้ว หรือ ใส่รหัสของผู้ที่เป็น Admin เครื่องนี้)

ทำการกดปุ่มเลื่อนลงไปที่เมนู ตั้งค่า แล้วกดปุ่ม OK

 

เลื่อนลงมาที่เมนู ตั้งค่าเชื่อมต่อ แล้วกดปุ่ม OK


เลื่อนลงมาที่เมนู หมายเลข IP แล้วกดปุ่ม OKให้ทำการใส่หมายเลข IP ที่หน้านี้ แล้วกดปุ่ม OK

 

เลื่อนลงมาที่เมนู เน็ตมาชค แล้วกดปุ่ม OK

 

จากนั้นใส่หมายเลขเน็ตมาชค แล้วกดปุ่ม OK


เลื่อนลงมาที่เมนู เกตเวย์
แล้วกดปุ่ม OK

 

แล้วใส่หมายเลขเกตเวย์ แล้วกดปุ่ม OK

 

จากนั้นทำการกดปุ่ม ESC หนึ่งครั้ง ระบบจะถามว่าต้องการ บันทึกหรือไม่

ให้กดปุ่ม Ok เพื่อทำการบันทึกค่าที่ตั้งไว้

ที่ตั้งบริษัทฯ

บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

22/41 ม.ดิเอ็กซ์คลูซีฟ ทาว์นโฮม สวนหลวง

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.72 แขวงประเวศ เขตประเวศ

จ.กรุงเทพฯ  10250

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ :  02 726-7771-2, 02 328-8205

มือถือ : 086 328-2357, 086 328-2358

แฟกซ์ : 02 328-8206

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไลน์ : ictsmart

Quotation Request / ขอใบเสนอราคา

1000 characters left