Access Control System

ระบบ Access Control คือระบบควบคุมการผ่านเข้าออกประตู ประกอบไปด้วยเครื่องอ่านบัตร (RFID Card) เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Finger Scan) เครื่องสแกนใบหน้า (Face Regconition)  สแกนตา (Retina Scan) และเครื่องสแกนเส้นเลือดดำ (Vein Scan) โดยเครื่องทั้งหมดนี้ทำหน้าที่ตรวจสอบตัวบุคคล และสั่งปลดล๊อคระบบกลอนไฟฟ้า (Electric Lock) หรืออุปกรณ์ต่อเชื่อมอื่นๆ เช่นลิฟท์ (Evalator), แขนกั้นรถยนต์ (Traffic Arm) เพื่ออนุญาติให้ผ่านเข้าออกพื้นที่ ซึ่งสามารถกำหนดช่วงเวลาที่อนุญาติและเงื่อนไขอื่นๆ ประกอบกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของระบบที่ใช้

Time Attendance System

ระบบ Time Attendance คือระบบบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงาน ประกอบไปด้วยเครื่องอ่านบัตร (RFID Card) เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Finger Scan) เครื่องสแกนใบหน้า (Face Regconition)  สแกนตา (Retina Scan) และเครื่องสแกนเส้นเลือดดำ (Vein Scan) โดยเครื่องทั้งหมดนี้ทำหน้าที่ตรวจสอบตัวบุคคล และบันทึกข้อมูลเข้าหรือออกงาน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งไปประมวลในโปรแกรม Software Time Attendance อีกครั้ง เพื่อประมวลผลรายงานการเข้าออกงาน ขาดงาน มาสาย ออกก่อน และโอที ในกรณีที่บางองค์กรมีระบบ Payroll ระบบก็สามารถส่งออกข้อมูลออกมาในรูปแบบของ Text file นามสกุล .txt เพื่อใช้ในการนำเข้าและคำนวณผลตอบแทนได้ทันที

ปัจจุบัน Internet ทำให้การส่งข้อมูลจากเครื่องสแกนเข้าสู่ฐานข้อมูลนั้นสามารถทำได้ง่ายขึ้นด้วย Push Technology ทำให้องค์กรที่มีสาขาจำนวนมากๆ กระจายอยู่ทั่วประเทศ สามารถสื่อสารและรับส่งข้อมูลได้พร้อมๆ กันได้รวดเร็ว

Entrance Control System

ระบบ Entrance Control ประกอบไปด้วยอุปกรณ์สิ่งกีดขวางสำหรับกั้นช่องทางเข้าออก ประกอบด้วย อุปกรณ์กั้นช่องทางเดิน ซึ่งมีให้เลือกใช้หลายรูปแบบเช่น แขนกั้นแบบสามขา (Tripod Turnstile) แขนกั้นแบบปีกผีเสื้อ (Flap Gate, Wing Gate) แขนกั้นแบบสวิง (Swing Gate) แขนกั้นแบบเต็มตัว (Full-height Turnstile)
และอุปกรณ์แขนกั้นช่องทางเดินรถยนต์ (Traffic Arm) ซึ่งถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในระบบ Packing

โดยอุปกรณ์ทั้งหมดนี้จะทำงานร่วมกันกับ เครื่องสแกนในการตรวจสอบสิทธ์ในการอนุญาติให้ผ่านเข้าออกพื้นที่ รวมถึงการทำงานร่วมกับอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆ เพื่อป้องกันความเสียหายและเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งาน

นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการสแกนหาวัตถุต้องสงสัย อาทิเช่น โลหะ ปืน ระเบิด ซึ่งสินค้าเหล่านี้จะอยู่ในกลุ่มของ Inspector Product.

Monitoring & Tracking System

ระบบ Monitoring & Tracking คือระบบที่ใช้สำหรับเฝ้าดูและติดตามสถานะของ คน สิ่งของและ สถานที่ต่างๆ โดยใช้งานร่วมกันกับเครื่องสแกนบัตร (RFID) ทำให้ทราบสถานะการอยู่ในหรือนอกพื้นที่ พร้อมจำนวนและระยะเวลา ใช้ในการรายงานข้อมูลในสถานะการฉุกเฉิน หรือแจ้งเตือนหากมีปริมาณการใช้งานที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์ในแง่ของความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ

51326 0 51323 0 51320 0

 

ระบบ Access Control ควบคุมการเข้า-ออกประตู ด้วยเครื่องสแกนใบหน้า รุ่น HF-RA08 ติดตั้งใหม่เพิ่มอีก 1 ประตู

51309 0 51311 0 51314 0

 

ระบบ Time Attendance บันทึกเวลาเข้า-ออกงาน ด้วยเครื่องสแกนใบหน้าและสแกนลายนิ้วมือในเครื่องเดียวกัน รุ่น MB40-VL ติดตั้งแทนเครื่องเดิมและพร้อมสอนวิธีการใช้งาน

51163 0 51165 0 51164 0

 

ระบบ Time Attendance บันทึกเวลาเข้า-ออกงาน ด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น UA300 ติดตั้งแทนเครื่องเดิม

49490 0 49487 0 49491 0

 

ระบบ Access Control ควบคุมการเข้า-ออกประตู ด้วยเครื่องสแกนใบหน้าและสแกนลายนิ้วมือในเครื่องเดียวกัน รุ่น MB40-VL ลูกค้าเปลี่ยนแทนเครื่องสแกนนิ้วเดิม และอุปกรณ์เดิมทั้งหมด พร้อมสอนวิธีการใช้งาน

49480 0 49483 0 49481 0

 

ระบบ Access Control ควบคุมการเข้า-ออกประตู ด้วยเครื่องสแกนใบหน้าและสแกนลายนิ้วมือในเครื่องเดียวกัน รุ่น MB40-VL ลูกค้าให้ย้ายจากออฟฟิศเก่า(ตึกAIA) ไปติดตั้งที่ออฟฟิศใหม่(ตึกEmpire Tower)

ทำไม่เราจึงแตกต่าง ?

การได้รับความไว้วางใจให้ดูแลงานในโครงการขนาดใหญ่นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย
บริษัทฯ ต้องมีมาตราฐานทั้งในส่วนของสินค้าและการบริการ และสิ่งเหล่านี้คือเหตุผลหลัก ที่ทำให้เรามีลูกค้าองค์กรชั้นนำเพิ่มมากขึ้นทุกวัน

ความหลากหลาย

ไอซีทีสมาร์ท ศึกษาทดลองและทดสอบ ผลิตภัณฑ์จากหลากหลายผู้ผลิต เราเข้าใจการทำงานของผลิตภัณฑ์ในแต่ละค่าย สามารถเปรียบเทียบจุดเด่น และจุดด้อย ของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้อย่างเชี่ยวชาญ

ประสบการณ์ในงานขนาดใหญ่

ด้วยประสบการณ์ที่มีมานาน ประกอบกับความรู้ความชำนาญ งานที่บริษัทฯ นำเสนอนั้น สามารถแก้ไขปัญหา และตอบโจทย์ให้ลูกค้า จนได้รับเลือกให้เป็นผู้ดูแลงานขนาดใหญ่ๆ หลายๆ โครงการ

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เราศึกษาสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ งานด้านบริการที่ไม่เคยหยุด จัดทำคู่มือและสื่อการสอนต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าศึกษาใช้งานและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว การพัฒนาด้านซอฟแวร์เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เดินหน้าไปทุกวัน

บริการอื่นๆ

พัฒนาเขียนโปรแกรม ควบคุม ติดตาม ตรวจจับ ตรวจสอบ บุคคล หรือสิ่งของ ที่ใช้เทคโนโลยี RFID, เทคโนโลยีการสแกนใบหน้า หรือสแกนลายนิ้วมือ

พัฒนาการใช้เทคโนโลยี Beacon ซึ่งใช้งานคล้ายกับ Bluetooth เพื่อระบุตำแหน่งบุคคล และสิ่งของแบบไร้สาย

พัฒนาการรับข้อมูลจากอุปกรณ์ Sensor ต่างๆ เพื่อเก็บข้อมูลหรือประมวลผลส่งต่อข้อมูลไปยังระบบอื่นๆ

พัฒนาระบบการแจ้งเตือนผ่านอีเมล์ หรือผ่านไลน์ LINE

จำหน่ายระบบบันทึกเวลาเข้าเรียน School Time Attendance

จำหน่ายระบบจองและจำหน่ายตั๋ว Ticket Reservation System

 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 726-7771-2

STAY UP TO DATE
Subscribe to our Newsletter

วัดอุณหภูมิ

สแกนหน้าผาก วัดไข้ ขณะใส่หน้ากาก

บริษัทฯ มีให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสม หลากหลายรุ่น สนใจติดต่อฝ่ายขาย 02 726-7771-2

www.ictsmart.com

เครื่องสแกนใบหน้า วัดไข้ ตรวจการไม่สวมหน้ากากอนามัย

เครื่องสแกนใบหน้ารุ่น CiF712 คัดกรองคนที่มีโอกาสติดเชื้อโควิด

ตัวเครื่องถูกออกแบบมาให้มีความฉลาดในการระบุตัวบุคคลด้วยการสแกนใบหน้า และยังสามารถตรวจวัดอุณหภูมิ หากผู้ใช้งานมีไข้ การตรวจสอบใบหน้าจะใช้แสงที่เป็นแสงที่ตาเราสามารถมองเห็นได้ Visible Light จึงทำให้ภาพใบหน้าที่อ่านได้มีความละเอียดกว่าการใช้อินฟาเรด และด้วยเทคโนโลยี Deep Learning จึงทำให้การสแกนมีความแม่นยำและรวดเร็ว เหมาะสำหรับการนำไปใช้งานในสถานที่ต่างๆ อาทิเช่น สวนสาธารณะ, ที่ชุมชน, สถานศึกษา และการนำไปใช้งานร่วมกับระบบควบคุมทางเข้าออก

www.ictsmart.com

ระบบปุ่มขอความช่วยเหลือ Panic Button

Panic Button ปุ่มขอความช่วยเหลือ

ระบบปุ่มกดขอความช่วยเหลือ พร้อมหน้าจอแสดงสถานะ พร้อมมีเสียงแจ้งเตือน สามารถส่งข้อความแจ้งเตือนเข้าไลน์ หรืออีเมล์ได้ เหมาะสำหรับโรงพยาบาล ห้องชุดพักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 02 726-7771-2

www.ictsmart.com

ที่ตั้งบริษัทฯ

บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

22/41 ม.ดิเอ็กซ์คลูซีฟ ทาว์นโฮม สวนหลวง

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.72 แขวงประเวศ เขตประเวศ

จ.กรุงเทพฯ  10250

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ :  02 726-7771-2, 02 328-8205

แฟกซ์ : 02 328-8206

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไลน์ : ictsmart (กรณีเร่งด่วนไม่ควรติดต่อผ่านช่องทางไลน์)

ส่งข้อความถึงบริษัท