44615 0 44611 0 44626 0 44633 0

 

ระบบ Access Control ควบคุมการเข้า-ออกประตู ด้วยเครื่องสแกนใบหน้าและสแกนลายนิ้วมือในเครื่องเดียวกัน รุ่น MB10-VL เปลี่ยนใช้งานแทนเครื่องเดิม 3ประตู

และติดตั้งใหม่ 1 ประตู ที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อาคาร อปร และ อาคาร แพทย์พัฒน์) 

43847 0 43852 0 43856 0

 

ระบบ Time Attendance บันทึกเวลาเข้า-ออกงาน ด้วยเครื่องสแกนใบหน้าและสแกนลายนิ้วมือในเครื่องเดียวกัน รุ่น MB 660 จำนวน2เครื่อง พร้อมสอนวิธีการใช้งาน

43831 0 43837 0 43844 0

 

ระบบ Time Attendance บันทึกเวลาเข้า-ออกงาน ด้วยเครื่องสแกนใบหน้าและสแกนลายนิ้วมือในเครื่องเดียวกัน รุ่น MB40-VL จำนวน3เครื่อง ติดตั้งที่โรงงานนิคมสมุทรสาคร ซ.8 โรงงานนิคมสมุทรสาคร ซ.22 และโรงงานพระประแดง พร้อมสอนวิธีการใช้งาน

43687 0 43685 0 43698 0 43693 0

 

ระบบ Access Control ควบคุมการเข้า-ออกประตู ด้วยเครื่องสแกนใบหน้าและสแกนลายนิ้วมือในเครื่องเดียวกัน รุ่น MB40-VL จำนวน 2 ประตู พร้อมสอนวิธีการใช้งาน

42649 0 42651 0 42655 0 42663 0

 

ระบบ Access Control ควบคุมการเข้า-ออกประตู ด้วยเครื่องสแกนใบหน้า,ฝ่ามือ,และบัตร ในเครื่องเดียวกัน รุ่น Mini AC ติดตั้ง 5 ประตู

42535 0 42536 0 42537 0 42543

 

ระบบ Access Control ควบคุมการเข้า-ออกประตู ด้วยเครื่องสแกนใบหน้าและสแกนลายนิ้วมือในเครื่องเดียวกัน รุ่น MB40-VL พร้อมสอนวิธีการใช้งาน

42333 0 42331 0 42330 0

 

ระบบควบคุมการผ่านเข้า-ออกเครื่องกั้นทางเดินแบบ3ก้านหมุน ด้วยเครื่องสแกนใบหน้าและสแกนลายนิ้วมือ ในเครื่องเดียวกัน รุ่น Smart AC1

ที่ตั้งบริษัทฯ

บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

22/41 ม.ดิเอ็กซ์คลูซีฟ ทาว์นโฮม สวนหลวง

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.72 แขวงประเวศ เขตประเวศ

จ.กรุงเทพฯ  10250

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ :  02 726-7771-2, 02 328-8205

แฟกซ์ : 02 328-8206

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไลน์ : ictsmart (กรณีเร่งด่วนไม่ควรติดต่อผ่านช่องทางไลน์)

ส่งข้อความถึงบริษัท