40850 0 40847 0 40851 0

 

ระบบ Access Control ควบคุมการเข้า-ออกประตู ด้วยเครื่องสแกนใบหน้าและสแกนลายนิ้วมือ ในเครื่องเดียวกัน รุ่น Smart AC1 ติดตั้งที่ ส่วนแผนและยุทธศาสตร์

สำนักงานอธิการบดี พร้อมสอนวิธีการใช้งาน

40706 0 40707 0 40710 0

 

ระบบ Access Control ควบคุมการเข้า-ออกประตู ด้วยเครื่องสแกนใบหน้าและสแกนลายนิ้วมือในเครื่องเดียวกัน รุ่น MB40-VL พร้อมสอนวิธีการใช้งาน

40208 0 40209 0 40210 0

 

ระบบ Time Attendance บันทึกเวลาเข้า-ออกงาน ด้วยเครื่องสแกนใบหน้าและสแกนลายนิ้วมือในเครื่องเดียวกัน รุ่น MB10-VL ติดตั้งที่สุวรรณภูมิ พร้อมสอนวิธีการใช้งาน 

39769 0 39773 0 39779 0

 

ระบบ Access Control ควบคุมการเข้า-ออกประตู ด้วยเครื่องสแกนใบหน้าและสแกนลายนิ้วมือในเครื่องเดียวกัน รุ่น MB40-VL เปลี่ยนแทนเครื่องสแกนลายนิ้วมือเดิม

และ เปลี่ยนปุ่ม Exit เป็นแบบ No Touch พร้อมสอนวิธีการใช้งาน

40443 0 40453 0 40451 0 40467 0

 

ระบบ Access Control ควบคุมการเข้า-ออกประตู ด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น F18 ติดตั้ง 5 ประตู และ ระบบ Time Attendance บันทึกเวลาเข้า-ออกงาน 

ด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น UA300 จำนวน2เครื่อง

ที่ตั้งบริษัทฯ

บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

22/41 ม.ดิเอ็กซ์คลูซีฟ ทาว์นโฮม สวนหลวง

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.72 แขวงประเวศ เขตประเวศ

จ.กรุงเทพฯ  10250

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ :  02 726-7771-2, 02 328-8205

แฟกซ์ : 02 328-8206

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไลน์ : ictsmart (กรณีเร่งด่วนไม่ควรติดต่อผ่านช่องทางไลน์)

ส่งข้อความถึงบริษัท