Access Control Time Attendance Finger Scan Fingerprint Key Card THAILAND

Access Control Time Attendance Finger Scan Fingerprint Key Card THAILAND

 
Topic - News
บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด ผู้ให้บริการและจำหน่ายระบบ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Finger Scan) เครื่องอ่านบัตร (RFID) เพื่อควบคุมการเปิดปิดประตู (Door Access Control) และบันทึกลงเวลาพนักงาน (Time Attendance) ตราสินค้าที่จัดจำหน่ายได้แก่ Warp, Soyal, ACTAtek, Chiyu, Waldso, BioSecurity และสินค้าภายใต้ Brand ของบริษัทฯเองคือ ICT
 
Reference Site - Reference Site

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในเครือ CPALLได้ไว้วางใจให้บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด พัฒนาระบบโปรแกรม RoomTracking เพื่อใช้สำหรับบันทึกและออกรายงาน แจ้งเตือน การเข้าใช้งานห้องเรียน ห้องประชุม ห้องสัมนา

สถาบนการจดการปญญาภวฒน

โดยบริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด ได้ติดตั้งเครื่องอ่านบัตร RFID ยี่ห้อ ICT รุ่น IS-403 จำนวน 107 เครื่อง ในเฟสที่ 1 เพื่ออ่านบัตรสมาร์ทการ์ด ของทางสถาบันฯ ซึ่งบัตรดังกล่าวเป็นบัตรแบบเดียวกันกับบัตร Smart Purse ที่สามารถใช้ชำระค่าสินค้าและบริการในร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ได้อีกด้วย และได้เลือกใช้บริการติดตั้งระบบลงเวลาหน่วยการเรียนทางไกล จำนวน 12 เครื่อง 12 หน่วยการเรียนทางไกล โดยเลือกใช้เครื่อง Actatek3-1K และให้ทำการพัฒนาระบบโปรแกรม

 
Reference Site - Reference Site

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ไว้วางใจให้บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด เป็นผู้ติดตั้งและวางระบบ RFID สำหรับระบบ Access Control จำนวน 13 ประตู โดยใช้สินค้ารุ่น Warp3MV และระบบ Parking แขนกั่นควบคุมการผ่านเข้าออกอาคารจอดรถ อีกจำนวน 3 จุดโดยใช้ Technology Long Range UHF RFID Reader ณ สำนักงานและสาขาประชาชื่น นับเป็นอีก 1 ความภาคภูมิใจของเรา จากหลายๆ องค์กรชั้นนำที่เราได้มีส่วนเข้าไปรับใช้ และให้บริการ

 

logo homepro

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด ไว้วางใจให้ บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด ทำการติดตั้งนาฬิกาเพื่อทำการ Sync เวลาผ่านอุปกรณ์ BF 430 จำนวน 2 ชุดและได้ทำการสั่งซื้อเครื่องทาบบัตร จำนวน1 เครื่อง รุ่น BF870 ต่อพ่วงอุปกรณ์หัวอ่าน WR-E1 ติดตั้งไซค์งานที่ สาขา มาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ

 
Reference Site - Reference Site

บริษัทToshiba Semiconductor (Thailand) Co.,Ltd. ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบ Access Control เพื่อควบคุมการเข้าออกประตู ยี่ห้อ Warp3MV จำนวน 29 ประตู พร้อมระบบสั่งปลดล๊อคประตูทุกบานผ่านระบบ SMS ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ณ โรงงานแห่งใหม่ที่นิคมอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี 

toshiba

บริษัท Toshiba Semiconductor ได้ทำการติดตั้งเครื่องของบริษัท ไอซีที สมาร์ท รุ่น Warp3MV เพิ่มอีกจำนวน 3 เครื่อง โดยรวมทั้งหมดเป็น 32 เครื่อง

 

บริษัท Toshiba Semiconductor ได้ไว้วางใจทางเรา บริษัท ไอซีทีสมาร์ท ด้วยการติดตั้ง เครื่องสแกนระบบ Access Control รุ่น Warp3MV เพิ่มอีกจำนวน 2 เครื่อง จากเดิมที่เคยติดตั้งไว้แล้วจำนวน 32 เครื่อง โดยรวมทั้งหมดเป็น 34 เครื่องที่ นิคมอุตสาหกรรม 304 จังหวัด ปราจีนบุรี

 
Reference Site - Reference Site

บริษัท โปรเฟสชั่นนัล จำกัด (ในเครือ Loxley Public Company Limited and IBM Thailand Company Limited) ได้เลือกใช้บริการจากบริษัท ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องทาบบัตร(Proximity Card) ยี่ห้อ ICT รุ่น IS-403 จำนวน 4 เครื่อง เพื่อลงเวลาการทำงานของพนักงาน(Time Attendance) และอีก 15 เครือง เพื่อควบคุมการเข้าออกประตู (Access Control) ณ ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่ ใกล้ท่าเรือคลองเตย

logo pccth

 
Product - Access Control + Time Attendance
ICT : Enigma Finger Scan Access Control and Time Attendance

ICT : Enigma Finger Scan Access Control and Time Attendance

 Download :  Brochure English | Brochure Thai


 

Product Introduction

 

Offering Access Control and Time Attendance features:

 

Enigma is a Fingerprint authentication device, specifically designed to provide personal indentification. Preventing identity theft, fraud, and unauthorized access.


This is also a great tools for Time Attendance management system with sophisticated features that suit your requirements.

 
Product - Access Control
ICT : MP-4300 Finger Scan Access Control

ICT : MP-4300 Finger Scan Access Control

 • Fingerprint Scan Access Control
 • 5,000 users
 • 50,000 transactions
 • Changeable Casing
 • Realtime Auto Data Transfer
 • Modern Design

 Download :  Brochure English | Brochure Thai


 

Product Introduction 

The Style Maker & Speed Maker

 

 • Revolutionary new MagicPlus 4300 which its unique design is the culmination of the experience in design of leading edge Fingerprint identification technoloty product.
 • Changeable Casing: It make the MP 4300 not bored and can match with any office or factory design.
 • Designed and produced using the sensor and algorithm that only ICT's outstanding Fingerprint identification technology has made possible, MP 4300 system capable to provide the identification with high speed and high accuracy with ONE TOUCH.
 
 
Product - Time Attendance
Secure E21C Finger Scan Time Attendance

ICT : Secure E21C Finger Scan Time Attendance (Self-service)

 • Self-service Fingerprint Scan Time Attendance
 • 10,000 users
 • 100,000 transactions
 • NO Comupter Needed
 • No Software installation Needed
 • 1-2-3 Easy Set up

 Download :  Brochure English | Brochure Thai  


 

Product Introduction 

Offering and easier features and performances, such as:

 • No computer needed, user can set their ID number, Name, Department, Shift from the reader itself.
 • No infrastructure needed, the user can utilize the USB Flash Disk for user data storage and transaction data storage.
 • No hidden cost, for installation or cabling due to the reader is really stand alone reader, for continuous variable cost due to the user can track their attendance activities at the reader itself.


 
Product - Access Control

WF-7 Fingerprint Access Control

WF-7 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

 • Fingerprint Access Control
 • 500 users
 • 30,000 transactions
 • 50 time zones
 • Waldso Optical Sensor (scratch-proof)
 • High security and easy installation

Download: Brochure |Device Manual | Software Manual | Software Download

Describe:

WF-7 Fingerprint Access Control & Time Attendance

WF-7 สุดยอดแห่งนวตกรรมเครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Finger Scan) สำหรับควบคุมการเปิดปิดประตู (Door Access Control) และยังใช้เป็นเครื่องบันทึกเวลาเข้าออกงาน (Time Attendance) แทนเครื่องตอกบัตรได้อีกด้วย
ตัวเครื่องถูกออกแบบให้สวยงามแข็งแรง มีความทานต่อสภาวะอากาศในประเทศไทย สามารถจัดเก็บลายนิ้วมือของแต่ละบุคคลได้ถึง 500 ลายนิ้วมือ และเก็บข้อมูลลงในตัวเครื่องได้ถึง 30,000 รายการ ถึงแม้ไฟฟ้าดับข้อมูลก็ไม่สูญหาย สามารถกำหนดช่วงเวลา
ในการอนุญาติให้ผ่านเข้าประตูได้ถึง 50 ช่วงเวลา และจัดเป็นกลุ่มได้ถึง 5 กลุ่ม สามารถกำหนดให้มีการสแกนพร้อมกัน 2 คนได้

WF-7 Fingerprint Access Control & Time Attendance สามารถใช้ควบคูกับกลอนไฟฟ้าได้ทุกชนิด สามารถสั่งปลดล๊อคประตูได้ด้วยการสแกนนิ้วมือ หรือการกดปุ่มเปิดจากภายใน สามารถใช้รหัสในการสั่งปลดล๊อคประตูได้
ในกรณีฉุกเฉินสามารถปลดล๊อคระบบได้ด้วยการกดปุ่ม Emergency ที่ติดตั้งไว้ด้านใน มีแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรองในกรณีที่ไฟฟ้าดับ สามารถสำรองไฟให้ประตูและเครื่องทำงานได้ปกติถึง 4 ชั่วโมง มีสัญญาณอ๊อด Buzzer แจ้งเตือนในกรณีที่ประตูปิด
ไม่สนิทหรือประตูถูกเปิดค้างเกินเวลาที่กำหนด สามารถตั้งเวลาเปิดหรือปิดเครื่องได้ และมีโหมดประหยัดพลังงานในกรณีที่ไม่มีผู้ได้มาใช้เครื่อง ระบบก็จะเข้าสู่สภาวะ Stand by เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน มีระบบแจ้งเตือนหากมีผู้ได้พยายามงัดหรือถอดเครื่อง
หน้าจอสามารถแสดงผลได้ 2 บรรทัดแสดงได้ทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ สามารถแสดงชื่อของผู้ที่สแกนผ่านทางหน้าจอเครื่องได้ไม่เกิน 8 ตัวอักษร

จุดเด่นของเครื่องยังมีอีกมาก อาทิเช่น ผิวสัมผัสหัวอ่านที่ทำจากกระจก ทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องการขุ่นมัวหรือการลอกเป็นรอยขูดขีด การจัดการตัวเครื่องนั้นสามารถทำผ่านหน้าเว็บ Web Browser เช่น Internet Explorer ได้สะดวก ยังเหมาะสำหรับ
ผู้ที่ไม่ต้องการลงโปรแกรมใดๆ ในเครื่องและผู้ที่ใช้งาน Linux และ Mac และสำหรับผู้ที่ใช้ Windows ก็สามารถลงโปรแกรมบริหารจัดการพร้อมโปรแกรมสำหรับตั้งกะการทำงาน Time Attendance เพื่อประมวลผลข้อมูลการทำงาน ขาดงาน มาสายและโอทีได้อีกด้วย
นอกจากนี้ระบบยังสามารถส่งข้อความสั้นไปแสดงที่หน้าเครื่องสแกน SMS ได้เป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มทำให้เพิ่มช่องทางการสื่อสารได้อีกช่องทางหนึ่ง

การติดตั้งก็ทำได้ง่าย สามารถเชื่อมต่อผ่านระบบ TCP/IP หรือต่อผ่าน LAN ได้ ถือว่าเป็นเครื่องที่มีคุณสมบัติมากมายเกินราคาทีเดียว

Model WF-7 WF-7 is a Professional Fingerprint Access Control & time and attendance terminal using the Fingerprint instead of Card system for access. The product experiences the strict degradation test before leaving factory , and all the input /output communication using anti-jamming protection .With this benefits ,WF-7 provide a secure life for you that you could be no longer worrying about any irresponsible people entering your room. WF-7 can be widely used in confidential places for its easy installation and high security . WF-7 is the best choice for you today to secure your life tomorrow !

 
Topic - News
การให้ความช่วยเหลือลูกค้าด้วยการรีโมทเข้าดูหน้าจอคอมพิวเตอร์

บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด ได้ให้ความสำคัญต่อการบริการหลังการขายเป็นอันดับ 1 ด้วยเหตุนี้ลูกค้าของเราทุกราย สามารถขอรับบริการ Remote QuickSupport ได้ทันทีในระหว่างเวลา 08:00-17:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ โดยเพียงลูกค้าทำการ Download โปรแกรม โดยไม่ต้องมีการติดตั้ง Software ใดๆ ที่เครื่อง Computer ของลูกค้าทั้งสิ้น ทางเจ้าหน้าที่ฝ่าย Support ของเราสามารถเข้าช่วยท่าน แก้ไขปัญหาหรือแนะนำการใช้งาน Software ต่างๆ ได้สะดวกรวดเร็ว ไม้ต้องเสียเวลาเดินทาง